Water

Water

Opvang , hergebruik en vertraagde afvoer van regenwater is de beleidslijn inzake beheer en hergebruik van regenwater. Maximaal beschikken de sites over opvangbekkens voor het regenwater. Dit regenwater wordt gebruikt voor onderhoud ( reiniging) van vloeren en gebouwen , als eerste aanzet voor de kistenwasserij , als reserve voor de brandblusinstallaties , etc. bij de nieuwbouwprojecten houden we ook rekening met de potentie die WADI’s kunnen hebben voor infiltratie van regenwater naar de diepere grondlagen. Deze WADI’s worden tevens ingepast in de groene ruimten die we creëren rondom de gebouwen en terreinen.

Waterbesparing is bovendien een aandachtspunt : melden van lekkage, onderhoud van leidingen en kranen zijn aandachtspunten om efficiënt(er) met water als grondstof om te springen.