Responsibly Fresh

Responsibly Fresh

Samen


De coöperatie is een bedrijfsvorm die zich kenmerkt door een democratische besluitvorming. Het lidmaatschap is vrijwillig en open. De coöperanten, die hun autonomie en onafhankelijkheid behouden, zijn mede-eigenaar en hebben inspraak in het beleid van de coöperatie.

De coöperatieve samenwerkingsvorm zien we de laatste jaren toenemen in verschillende sectoren. In onze groente- en fruitsector bestaat hij al lang. De coöperatieve gedachte is er structureel stevig verankerd en biedt een waaier aan voordelen. Al blijft het een uitdaging om iedereen hiervan te overtuigen.

 

Klik hier voor meer informatie