Onderwijs

Onderwijs

Voor alle onderwijsniveaus en speciaal voor die richtingen die verband hebben met groenten en fruit hebben we speciale aandacht.

Voor lagere scholen zijn er de opleidingen inzake verkeersveiligheid. Tevens bestaat de mogelijkheid om vanaf de derde graad aangepaste rondleidingen te krijgen op de veilingterreinen.

Voor het secundair onderwijs is er het aanbod om het bedrijf te bezoeken (liefst in het kader van lesthema’s die aansluiten bij ons thema); maar in het kader van bedrijven in de klas kan er een gastspreker naar de school komen om toelichting te geven bij de lessen economie / aardrijkskunde/bedrijfskunde.

Speciale aandacht geven we aan de regionale land- en tuinbouwscholen. Met hen willen we een preferentiële band onderhouden aangezien zij de werknemers en ondernemers van morgen afleveren voor onze sector.

BelOrta werkt ook nauw samen met hogescholen en universiteiten in de dossiers waar de sectorinbreng een toegevoegde waarde heeft. Begeleiding van stages en eindwerken, bedrijfsbezoeken, deelname aan onderwijscommissies ter begeleiding en advisering van studierichtingen, promotie en sponsoring van eindwerken.