Coöperatie met coöperaties

Coöperatie met coöperaties

BelOrta is een actief lid in coöperatieve samenwerkingsverbanden zoals VBT (Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties) en LAVA (Logistieke en Administratieve Veiling Associatie).

Daarnaast streven we naar samenwerking met sectororganisaties en bedrijven en diensten die toegevoegde waarde in kennis en kunde aanbrengen zowel voor BelOrta als bedrijf als voor de leden coöperanten.

Deze vormen van samenwerking beperken zich niet tot regionale of nationale initiatieven maar kaderen eveneens in Europese en mondiale platformen of initiatieven.

BelOrta is een actief ambassadeur van het ICA kompas: dit initiatief wil een hulpmiddel en richtinggevend oriëntatiepunt zijn voor startende coöperaties die, net als BelOrta de ICA principes genegen zijn.

Deze ICA principes zijn :

vrijwillig en open lidmaatschap

ICA 2: democratische controle door de leden

ICA 3: economische participatie

ICA 4: autonomie en onafhankelijkheid

ICA 5: scholing, opleiding en informatie provider

ICA 6: coöperatie tussen coöperaties

ICA 7: aandacht voor de maatschappij