Sort & Pak: Sorteren hardfruit, een vak apart?!

25/02

Sort & Pak: Sorteren hardfruit, een vak apart?!

Bij Sort & Pak Service, 100 % dochteronderneming van BelOrta, worden allerlei diensten geleverd aan producenten en kopers, te Borgloon, maar ook sinds dit jaar te Zellik. Deze diensten bestaan hoofdzakelijk uit sorteren, maar ook het bijhorende verpakken wordt verzorgd. Daarbij wordt een brede waaier aan kleinverpakkingsmogelijkheden aangeboden waarbij er voortdurend wordt gezocht naar alternatieve en duurzame verpakkingen.

Na het oogsten van hardfruit zijn er een aantal mogelijkheden om het te vermarkten. Hier lichten we graag toe hoe Sort & Pak Service zijn steentje kan bijdragen.

BelOrta beschikt over een centraal sorteerstation met twee “4-sporen-kwaliteitssorteermachines” voor appels en peren. Uitbating is in beheer van Sort & Pak Service. Wij zijn in het bezit van alle nodige kwaliteitscertificaten zoals BRC, IFS, enz.

Het uitgangspunt is dat sorteren een service is voor telers, maar dit neemt niet weg dat kopers er ook gebruik van kunnen maken.

Daar het station gevestigd is in de gebouwen van BelOrta zijn er een aantal voordelen aan verbonden:

-       Grote flexibiliteit mogelijk in verpakkingen of fust.

-       Commerciële dienst en kwaliteitskeuring kan zeer kort inspelen op de vraag van de markt en bijsturen in de sortering.

-       Zeer beperkt transport.

Sorteren voor deelmarkten wordt belangrijker in snel veranderende tijden. Denk daarbij aan exportlanden, bio, verminderd residu, enz…Hier kan dan ook snel op ingespeeld worden.

Sort & Pak Service is tevens erkend als verpakker/sorteerder voor de appelrassen Nicoter en Nicogreen die verhandeld worden onder de merknaam Kanzi® en Greenstar®. Deze erkenning is er ook voor het perenras Cepuna met merknaam Migo®. Deze Clubvariëteiten vormen dan ook een belangrijk aandeel van het totaal te sorteren pakket.

Een nieuwkomer bij de peren, Fred®, zal ook exclusief gesorteerd worden door Sort & Pak Service.

Om een planning op te maken is overleg met Luc Moyaerts, teamleader sortering, en de commerciële dienst divisie fruit BelOrta noodzakelijk.

Algemene inlichtingen Dirk Luyck +32 12 67 02 22.