Duurzaamheidsrapport BelOrta CO2-reductieplan bevestigd

07/10

Duurzaamheidsrapport BelOrta CO2-reductieplan bevestigd

Sint-Katelijne-Waver, 7 oktober 2022 – BelOrta lanceert vandaag haar tiende duurzaamheidsrapport. De initiatieven die in het rapport worden voorgesteld laten zien hoe BelOrta haar ambitie realiseert om een duurzame coöperatie te zijn. De focus ligt daarbij op volgende pijlers: partnerschap met telers, onze ecologische voetafdruk verkleinen, mens en maatschappij en tot slot op natuurlijke en gezonde producten.

Duurzaamheid is een belangrijke pijler in de missie van groente- en fruitveiling BelOrta. Via onze duurzaamheidsrapporten communiceren we transparant hoe we dit in de praktijk realiseren. Met het duurzaamheidsrapport van 2021, meteen de tiende editie, zetten we nog een stap verder. Het afgelopen jaar heeft het afdelingsoverschrijdende team duurzaamheid@BelOrta de krijtlijnen voor de komende jaren uitgezet. Deze kunnen we samenvatten onder vier pijlers:

  • Partnerschap met de telers
  • Onze ecologische voetafdruk verkleinen
  • Mens en maatschappij
  • Natuurlijke en gezonde producten

Per pijler hebben we vervolgens doelstellingen geformuleerd die we tegen 2030 wensen te bereiken. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het rapport van 2021 is al een eerste evaluatie van wat we willen bereiken. Daarnaast biedt het rapport een transparante kijk op hoe we te werk gaan bij onze dagdagelijkse activiteiten van op het veld of in de serre bij onze producenten tot de aflevering van de groenten en fruit aan onze afnemers.

Directeur Philippe Appeltans: “Operationeel is duurzaamheid een belangrijke uitdaging voor BelOrta. We zetten in op maximaal kwaliteitsbehoud en minimale voedselverliezen. Hiervoor rekenen we op een uitgebreide en performante koelinfrastructuur. Een aanzienlijk deel van het hoge energieverbruik van deze infrastructuur wordt geleverd door onze eigen PV-installaties. De komende jaren zullen we nog meer inzetten op hernieuwbare energiebronnen.

Eén van onze doelstellingen is het verminderen van de CO2-uitstoot. Daarvoor hebben we een uitgebreide analyse uitgevoerd van de processen die een invloed hebben op onze carbonfootprint. Vervolgens hebben we maatregelen bepaald die onze CO2-uitstoot tegen 2030 met 42% moet verminderen vergeleken met 2020. De doeltreffendheid van deze reductiemaatregelen hebben we laten bevestigen door de onafhankelijke organisatie SBTi (Science Based Target initiative). Deze organisatie beoordeelt of de voorgestelde reductiemaatregelen voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken. Daarmee behoren we tot een beperkt aantal Belgische bedrijven die al duidelijke en haalbare doelstellingen hebben vastgelegd. In 2021 slaagden we erin om de CO2-emissie reeds met 28% te verminderen t.o.v. 2020.

BelOrta is een coöperatie van groente- en fruittelers. De aangesloten producenten leveren niet enkel met hun gezonde en veilige producten een bijdrage aan de duurzame werking van BelOrta. Ook zij doen op hun bedrijf de nodige inspanningen en investeringen om op een duurzame wijze te voldoen aan de maatschappelijke voorwaarden om voedsel te produceren. Zowel BelOrta als de aangesloten producenten zetten hiermee de nodige stappen om mee te werken aan de Europese Green Deal en meer specifiek aan veilige en duurzame voeding van Farm to Fork.